Tallpack Belgium is VCA** gecertificeerd

VCABij Tallpack Belgium staat veiligheid, Gezondheid en Milieu (:VGM) hoog in het vaandel. VCA staat voor VGM, Checklist Aannemers. Maar VCA is meer dan alleen een checklist, het is een manier van werken. Het is een veelzijdig programma waarmee bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

In het VCA-certificaat zijn onderwerpen opgenomen die ook in de Arbo-wet zijn vast gelegd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Risico- Inventarisatie en –Evaluatie, Beleidsverklaring en Persoonlijke beschermingsmiddelen. Ieder jaar wordt een audit uitgevoerd door een certificatie-instelling.

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen bij installaties.

Alle operationele medewerkers van Tallpack Belgium zijn in het bezit van een veiligheidspaspoort.