Maatregelen Tallpack International ivm Coronavirus (COVID-19)

Ons beleid is erop gericht om het aantal contactmomenten zoveel mogelijk te beperken met als doel om te voorkomen dat we het binnen onze organisatie krijgen en dat we het vanuit onze organisatie verder verspreiden.

Het Coronavirus (COVID-19) heeft in navolging van Azië nu ook een snelle ontwikkeling doorgemaakt in de Europese landen. Ook in de landen waar Tallpack International (Nederland, België en Bulgarije) haar kantoren heeft is dit het geval.

Tallpack International monitort op continue basis de ontwikkeling van het Coronavirus en heeft een Continuïteitsplan beschikbaar om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s.

Annuleren geplande onderhoudswerkzaamheden op locaties in de Benelux:

Hieruit voortvloeiend hebben wij moeten besluiten om alle servicewerkzaamheden op de klantlocatie in de Benelux te annuleren tot en met maandag 06 april a.s.. De opvolging van storingen zal wel plaatsvinden, mits er op de locatie van derden voldoende hygiëne maatregelen, conform de RIVM richtlijnen, zijn genomen.

Voorraad:

Tallpack International verwacht voor de levering van verpakkingsmaterialen, verpakkingsmachines & consumables geen problemen. Deze processen monitoren we dagelijks en we beschikken over ruim voldoende voorraad in ons hoofdmagazijn te Geldermalsen en in Stara Zagora (Bulgarije).

Op de langere termijn kunnen we de levering van verpakkingsmachines en handapparatuur niet volledig overzien aangezien er ook componenten van buiten Europa komen. Mocht u apparatuur willen aanschaffen dan hier aub tijdig rekening mee houden.

Bovendien hebben we extra maatregelen genomen:

  • In alle kantoren is de frequentie van schoonmaken verhoogd en zijn er extra hygiëne maatregelen genomen
  • Collega’s werken zoveel mogelijk vanuit huis
  • Voorlopig wordt er niet meer gereisd tussen onze kantoren
  • Alle overlegvormen, zowel in-als extern, zijn gepauzeerd
  • Deelname aan externe events, bijeenkomsten, conferenties, congressen, trainingen en opleidingen bij externe partijen zijn gepauzeerd
  • Ons kantoor in Geldermalsen en in Oevel Westerloo is gesloten voor bezoek

Ook hebben wij al onze collega’s verzocht om externe bezoeken op klantlocaties enkel in overleg met de klant te plannen en afspraken zoveel mogelijk telefonisch of via video-conferentie te laten plaatsvinden, zodat de fysieke bezoeken tot een minimum worden beperkt.

Onder voorbehoud van verdere maatregelen vanuit het kabinet of verlenging van termijnen, kunnen wij na 6 april a.s. de uitgestelde werkzaamheden en bezoeken, in overleg, opnieuw plannen. Wij nemen hierover contact met u op.

We wensen u en uw organisatie alle gezondheid.

Hubert H. Verheul

CEO Tallgroup