Ladingzekering van producten op pallets strenger

Nieuwe Eumos-wetgeving stelt hogere eisen

logo eumosLadingzekerheid is een urgent thema voor fabrikanten. Dagelijks vinden ongelukken plaats door schuivende of afgevallen ladingen, of nog erger door kantelende vrachtwagens. Gevaarlijke werksituatie, imagoschade en hoge economische kosten zijn het resultaat.

Wat betekent dit voor u?
Als verlader was u tot mei 2018 verplicht om uw lading op grond van clausule 22 STVO zodanig te zekeren en vast te zetten dat deze niet kon omvallen, afvallen of wegglijden. Zelfs niet bij een noodstop of bij een plotselinge ontwijkende beweging. Bij de nieuwe EUMOS-norm 40509 ligt het accent anders. Daarin wordt gestreefd naar maximalisatie van de ladingzekerheid op een zo efficiënt mogelijk manier. Het maakt verladers én verpakkers verantwoordelijk voor de manier waarop de palletlading stabiel wordt uitgevoerd en gezekerd. Volgens de nieuwe wettelijke norm is de aanbieder van de lading verplicht om laadeenheden stabiel aan te bieden en zo nodig bewijs te leveren van deze stabiliteit. Het geeft de tertiaire verpakking van een pallet een geheel nieuwe status.

Eumos Certificate Downloaden

Waarvoor dient de nieuwe EUMOS-richtlijn?
In mei 2018 is de nieuwe EUMOS-wetgeving ingevoerd, die aanzienlijk hogere eisen stelt aan het vervoer op pallets binnen de EU. Bovendien verschuift de aansprakelijkheid bij schade van de vervoerder naar de opdrachtgever. De Europese richtlijn EMOS 40509 moet de veiligheid op de weg verbeteren. De EUMOS-wetgeving dwingt de fabrikanten, transporteurs en hun afnemers scherper te kijken naar de veiligheid van het transport van producten op pallets. De nieuwe wetgeving stelt zware eisen aan de krachten die de lading aan moet kunnen en koppelt hoge boetes aan overtredingen. EUMOS besteedt veel aandacht aan palletstabilisatie en vormt de basis voor technisch toezicht p het wegverkeer en omvat principes en testnormen, zoals controles van vrachtwagenladingen, en hoe deze uit te voeren. EUMOS wordt ondersteund door het Europees Parlement.

Hoe test u flexibele transportverpakkingen?
De nieuwe Europese richtlijn schrijft een EUMOS 40509 test voor. Een testobject mag ook na herhaalde rembelasting niet een bepaalde mate van helling overschrijden. Het uitvoeren van een dergelijk onderzoek kan alleen met een speciale technische toepassing, die de vereiste horizontale belastingen reproduceerbaar simuleert. Tallpack heeft hiervoor de Stretchfolie testmodule ontwikkeld.

Hoe kan Tallpack u helpen?
De Tallpack Stretchfolie Testmodule geeft inzicht in de werkelijke toegevoegde waarde van stretchfolie op de stabiliteit van de pallet. Wij onderbouwen dit met een duidelijk afleesbare meetwaarde. De Testmodule vertaalt een onderbuikgevoel naar wetenschappelijke resultaten. Dat maakt het tot de perfecte methode om op uiterst betrouwbare wijze de stabiliteit van verschillende palletverpakkingen met elkaar te vergelijken. U ziet welke folie uit het Tallstretch-assortiment het meest geschikt is voor uw lading. De meetresultaten worden vastgelegd in uw Pallet Stabiliteit Paspoort. Zo loopt u beduidend minder risico op transportschade én risico’s zijn aanzienlijk beter afgedekt. 

Behoefte aan nog meer zekerheid?
Klanten die op zoek zijn naar meer zekerheid, kunnen ook stabiliteitstests laten uitvoeren in geaccrediteerde technologiecentra. Het Tallpack International Technologie centrum is een daarvan. Hier kunnen wij de vereiste acceleratiewaarden realistisch simuleren op een “horizontale impact wagen”. Op een prakrijkgerichte manier testen wij uw pallets op stabiliteit. U heeft nog meer garantie dat uw palletladingen aan de vereiste richtlijnen voldoen.

Hoe blijft Tallpack de stabiliteit waarborgen?
De Tallpack Stretchfolie Testmodule geeft u in eerste instantie inzicht in de meest optimale verhouding tussen materiaalverbruik, stabiliteit en de laagste kosten per verpakte pallet. Op die manier bespaart en verduurzaamt u direct uw palletladingzekering en voorkomt u negatieve inspecties. Na de tests blijven wij de stabiliteit waarborgen door het uitvoeren van periodieke kwaliteitsmetingen bij u op locatie. Meer weten? Onze accountmanagers vertellen u er graag mee rover.

 

DSC00118